Totes les categories
Enrere
Inturotel

Fundació Aldaba

Novembre 08, 2023
Temps de lectura: 04:59 minuts

A Inturotel, no només estem compromesos amb oferir experiències inoblidables als nostres hostes, sinó que també ens enorgulleix col·laborar amb organitzacions que treballen incansablement per millorar la vida dels que més ho necessiten. En aquesta ocasió, volem presentar-vos a la Fundació Aldaba i l'impacte positiu que ha tingut a la nostra comunitat i més enllà. Aquest hivern hem finançat part del mobiliari del nou pis d'acollida dins el programa ‘La Llar des Cocó’.


Què és la Llar des Cocó? 


La Llar és un programa que atén nens i nenes i adolescents, d'entre 4 i 17 anys, que han estat tutelats o amb mesura de guarda al territori insular de Mallorca, propis de la competència exercida per l'IMAS. Així mateix, s'adreça a tots els menors o joves no residents a Mallorca la protecció dels quals correspongui, per decisió pròpia o per decisió de l'autoritat judicial o del Ministeri Fiscal, a l'IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials), com a entitat competent en matèria de protecció de menors a Mallorca.


Childrens eating breakfast 


La finalitat de la Fundació és…


Proporcionar als infants una estabilitat física i emocional que els permeti desenvolupar-se plenament com a persones i adquirir destreses personals i habilitats socials (desenvolupament biofísic, de capacitats intel·lectuals, social i afectiu).


Promoure i complir els drets de la infància segons la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, 20 de novembre de 1989.


Oferir-los una realitat que els faci saber diferenciar entre la situació familiar que han viscut i un context càlid i més normalitzat (escolarització, relacions afectives positives, experiències reparadores...) ajudant-los a interioritzar i comprendre la seva història personal per tal de pal·liar-ne les possibles seqüeles de des-protecció viscudes per a un òptim desenvolupament a la vida adulta. Això és una atenció educativa i terapèutica.


Donar suport i orientar les famílies a adquirir i/o modificar habilitats parentals, així com altres condicions que hagin contribuït a generar dificultats en la situació familiar.


Potenciar la socialització dels infants.


Preparació psicològica dels infants en funció dels Programes d'Intervenció (separació definitiva, acolliment...)


Children hands


Els objectius generals de la Fundació són…


1. Proporcionar models de referència i experiències positives, creant un context acollidor, generador de confiança i de seguretat, en què el menor s'adapti a la seva nova situació, desenvolupant-se mitjançant una educació integral i evolucionant cap a l'adquisició de la seva socialització.


2. Aconseguir que la Llar sigui un marc de convivència ordenat que garanteixi la consecució d'un clima que possibiliti processos d'ensenyament-aprenentatge.


3. Facilitar la integració social del menor, mitjançant l'ús dels recursos socials de l'entorn, ajudant-lo a aconseguir les habilitats de vida, socials i emocionals necessàries per fer front a la realitat amb els recursos personals adequats per resoldre problemes


4. Prestar les atencions de suport i assessorament familiar, des del Programa de Treball amb Famílies de la Llar, el treball en xarxa-comunitari, i els SS. SS de la zona i Protecció de Menors.


5. Accentuar la individualització i la personalització de l'acció educativa amb cadascun dels nens que resideixen a la Llar:


- donant especial importància a l'arribada del nen a la Llar, facilitant el sentiment de seguretat i adaptació.


- plantejament individualitzador de les regles d’organització i funcionament del nen al centre.


- oferint un espai personal


- respecte a la procedència cultural i ètnica


- planificant de manera individual el treball


- atenent especialment els dèficits, mancances i traumatismes soferts


El projecte d'intervenció psicosocieducatiu es desenvolupa a través de programes d'intervenció específics que pretenen que els nens i nenes aconsegueixin uns coneixements, estratègies i actituds amb què no compten, i que necessiten per al seu desenvolupament òptim.


 People studing


Aquests programes persegueixen els objectius següents:


a) Desenvolupament intel·lectual/cognitiu; l'objectiu del qual és desenvolupar habilitats psicomotores, lingüístiques, d'aprenentatge (per exemple, tallers d'anglès, tècniques d'estudi…)


b) Desenvolupament d’habilitats instrumentals; l'objectiu del qual és desenvolupar les habilitats d'autonomia personal i habilitats socials (ex.: tallers de tall teatre, de música, d'Eco Deco...)


c) Desenvolupament afectiu emocional; que pretén el desenvolupament de l'autoconfiança, autoestima, autoregulació emocional… (inclouria els tallers d'afectiu sexual, educació emocional…)


d) Desenvolupament físic i salut; compost pel taller d’esport, de prevenció de consum de tòxics.


 


Des d'Inturotel, agraïm a la Fundació Aldaba la seva incansable tasca i esperem que aquest post us hagi inspirat tant com a nosaltres. Gaudint de les teves vacances d'Inturotel indirectament estàs contribuint amb el nostre programa de responsabilitat corporativa on s'escampa aquesta bonica iniciativa. Gràcies per fer-ho possible!


Junts, podem marcar la diferència i construir un món on la solidaritat i l'empatia siguin la base de la nostra societat.


 

Addictes a Mallorca
Calendari
Fet